Być Rodzicem Wrażliwca to wyjątkowe wyzwanie

225918 jesien drzewo dziewczynka czerwony kwiatek scaled

Jeśli odkryłeś już, że prawdopodobnie jesteś rodzicem Wysoko Wrażliwego Dziecka, ponieważ Twoje Dziecko między innymi:

-jest wrażliwe na dotyk ubrań, bardziej szorstkie materiały, drążnią je metki,

temperatura wody w kąpieli lub basenie jest zazwyczaj dla niego zbyt gorąca lub zbyt zimna,

-jest nadmiernie nieśmiałe,

-powoli i z trudnością przystosowuje się do sytuacji społecznych,

-jest samotne z wyboru, stroni od aktywności grupowych i niechętnie uczestniczy w zabawach z rówieśnikami,

– często była zlęknione, zaniepokojone,

-źle znosi wszelkie zmiany

-reaguje z niepokojem na nowe sytuacje,

-jest wyczulone na odczucia innych osób,

bywa zestresowane w sytuacjach wymagających pośpiechu,

Powinieneś uświadomić sobie, że jest to wrodzona cecha charakteru Twojego dziecka i po Twojej stronie leży, aby wykazać się wyjątkową wyrozumiałością, cierpliwością, gdyż nie będę ukrywać, że z takim kształtem osobowości wiążą się pewne wyzwania .

Dzieci wrażliwe potrzebują innego podejścia do dyscypliny.

Kary i reprymendy niewiele tutaj zdziałają, spowodować mogą jeszcze większe wycofanie dziecka.

Potrzebują one wyjątkowego wsparcia emocjonalnego ze strony opiekuna, pomocy przy kształtowaniu pewności siebie. Niezbędne jest szczegółowe poznanie temperamentu dziecka, a w późniejszym wieku uświadamianie go o swoich wyjątkowych cechach.

Ważna jest nauka nazywania emocji. Dla przykładu dzieci wrażliwe niesłusznie postrzegane są zazwyczaj, jako nieśmiałe.

Nie zawsze jednak wycofanie dziecka z pewnych aktywności grupowych wynika z nieśmiałości- zazwyczaj jest spowodowane przestymulowaniem układu nerwowego, czy nadmiarem bodźców.

Krytykowanie, wyśmiewanie dziecka, lub publiczne tłumaczenie, że jest ono nieśmiałe- powoduje u dziecka jedyni poczucie deficytu, niedopasowania i powoduje obniżenie własnej wartości . Mały człowiek zaczyna przekonywać się, że coś z nim jest nie tak.

Nie wszystkie dzieci wrażliwe są takie same, ale większość z nich zazwyczaj odczuwa bodźce niemal niezauważalne przez inne dzieci, podczas, gdy wrażliwe dzieci pod ich wpływem są rozkojarzone i cierpią.

Nadwrażliwość w zależności od tego, jak opiekun pokieruje dziecko ku świadomości może okazać się problemem dla dziecka w wieku późniejszym lub przekształcić jego osobowość w niezwykle harmonijną twórczą i aktywną. Ważne, by dziecko rozwiało własną samoświadomość w troskliwym pełnym zrozumienia środowisku. Dzieci wrażliwe potrzebują od nas więcej troski, zrozumienia i uwagi.

Jeśli nadal jesteś zagubiony, napisz do mnie, bo prawdopodobnie będę potrafiła Ci pomóc.

 

podpis