Shopping Cart

Brak produktów w koszyku.

Złóż wniosek o raty

Możesz sfinansować swój zakup za pomocą 10 nieoprocentowanych rat (RRSO 0%).
Wyślij wniosek - nasz przedstawiciel skontaktuje sie z Tobą i potwierdzi wszystkie formalności, związane z płatnościami ratalnymi.

Imię
Imię
Email
Nr telefonu
Nr PESEL
Polityka prywatnościPolityka prywatności

Zgłaszam się

Jakie  powinny  być  właściwości  wody  pitnej?

W celu optymalizacji wszelkich biochemicznych procesów zachodzących w organizmie ludzkim woda – przede wszystkim  pitna – powinna spełniać szereg wymogów.

Przede wszystkim woda pitna nie powinna w żadnym razie zawierać:

•        chloru i żadnych jego organicznych pochodnych,

•        soli metali ciężkich (tzw. metali śmierci),

•        związków azotowych,

•        pestycydów,

•        bakterii, wirusów, grzybów i pasożytów,

•        fekalii,

•        prostych związków organicznych

•        ksenobiotyków, czyli związków chemicznych otrzymanych przez człowieka, o strukturze chemicznej niewystępującej w przyrodzie, do których organizmy nie przystosowały się na drodze wcześniejszej ewolucji; jest to większość trucizn i leków.

Woda powinna być biologicznie dostępna dla komórek, czyli łatwo przyswajalna.

Dlatego stopień napięcia powierzchniowego wody pitnej nie powinien być zbyt wysoki.

W przeciwnym wypadku komórka wydatkować musi bardzo dużą ilość energii na wykonanie pracy nad zmniejszeniem napięcia powierzchniowego, aby woda bez problemów została wchłonięta.

Woda powinna mieć przeciętną tzw.  twardość. Bardzo twarde wody nie nadają się do zaopatrywania komórek. Dlatego stopień mineralizacji wody powinien być możliwie niski, aby podtrzymywać jedynie elektrolityczny stan płynów ustrojowych i jednocześnie doskonale spełniać podstawowe swoje zadania w organizmie: rozpuszczanie, rozcieńczanie (zmniejszanie stężeń toksyn), transport składników pokarmowych do komórek i usuwanie produktów przemiany materii z komórek, wypłukiwanie zanieczyszczeń (mycie wewnętrzne), a także przekaz informacji.

Jedynie czysta woda, nienasycona żadnymi związkami,  może spełniać w pełni te funkcje.

Woda powinna być także elektrycznie prawie obojętna, a najlepiej lekko zasadowa ze względu na to, że większość płynów ustrojowych ma niewielki odczyn alkaliczny (zasadowy).

Woda powinna być strukturyzowana, ponieważ cała woda w organizmie jest wodą strukturyzowaną (ustrukturowaną) – podobnie jak woda metaboliczna powstająca w organizmie w wyniku spalania związków organicznych (białek, węglowodanów, tłuszczów).

W oficjalnych testach jakości wody pitnej strukturze wody praktycznie nie przypisuje się jeszcze żadnego znaczenia. Jest to skutek nieświadomości, ignorancji i arogancji. Jakość wody pitnej w Europie Środkowej i Zachodniej regulowana jest prawem poprzez zbiór właściwych rozporządzeń. Gwarantują one, że w wodzie –  tym składniku nr 1 naszych organizmów i naszego pożywienia nie będą się znajdowały zarodki bakterii, metale ciężkie, substancje chemiczne w ilościach większych niż opracowane i zapisane normatywnie… J Normy i przepisy pozostaną spełnione…

A na jakiej logicznej podstawie ustala się te normy? Jak ustalić normę na zawartość np. DDT czy trójhalometanów w wodzie? Od jakiego stężenia trucizny te przestają być śmiertelnie groźne?

Czy jednak przydatność wody do spożycia może być oceniana tylko na podstawie przyjętych norm i wskaźników mechanicznych, chemicznych czy biologicznych?

Znaczenie ma więc również struktura wody – fizyczna struktura heksagonalna, czyli sześciokątna. Ma ona zasadniczy wpływ na właściwości wody i sposób wypełniania jej podstawowych zadań – przede wszystkim zdolności do rozpuszczania oraz funkcji transportowych, czyli dostarczania tlenu i składników pożywienia do komórek oraz usuwania toksyn z organizmu.

Maksymalnie jak to możliwe woda powinna być wolna od wszelkich obcych informacji pochodzących od oddziaływań chemicznych, elektromagnetycznych i wszelkich innych. Przekaz takich informacji do komórki zakłóca jej bio- i energoinformacyjne parametry. Dlatego nieodzowne jest nowe spojrzenie na tzw. normy czystości wody.

Niezbędne jest ustalenie nowych normatywów w tym zakresie. Istotny jest zwłaszcza problem wpływu pól informacyjnych (wibracyjnych) na  właściwości wody (również wód podziemnych), czyli zanieczyszczeń  informacyjnych pochodzących od wszelkich związków chemicznych i odpadów wprowadzanych systematycznie od dziesięcioleci do wód.

STRUKTURA  WODY  JEST  O  WIELE  WAŻNIEJSZA, NIŻ  SKŁAD  CHEMICZNY I  STRUKTURA  TA  REAGUJE NA  WSZELKIE  ZAKŁÓCAJĄCE  JĄ  CZYNNIKI. Prof. Rustum Roy

Uszkodzone na skutek destrukcyjnych działań wibracyjnych struktury wodne zachowują swój stan bardzo długo. I nic nie pomoże oczyszczanie wody nawet przy pomocy aparatów osmotycznych. Owszem – filtry osmotyczne dokładnie usuną z wody wszelkie bakterie, wirusy, metale ciężkie, pasożyty, zarodniki grzybów, algi itp. zanieczyszczenia. Jednak woda zachowa wibracje tych zanieczyszczeń w postaci energetycznego, elektromagnetycznego „śladu”.

KAŻDA  SUBSTANCJA  WCHODZĄCA  W  KONTAKT  Z  WODĄ POZOSTAWIA  NA  NIEJ  SWÓJ  ŚLAD – wytworzony i przechowywany informacyjny obraz zachodzących w niej procesów. I nie jest to płaski obraz – to obraz przestrzenny, wyjątkowo skomplikowany.

Destrukcyjne wibracyjne zanieczyszczenia będą później emitowane  jako fale charakterystyczne dla czynników, które były ich pierwotnym źródłem. Reasumując: woda „zapamiętuje” wibracje ośrodków (mediów), w których (z którymi) przebywała (stykała się). Istotny jest w takim razie ciągle fakt, że wewnętrzna, sześciokątna (heksagonalna) struktura wody stanowi decydujący czynnik jakości, a nie został włączony on do uregulowań prawnych. Tym niemniej podejmowane są już starania, aby przynajmniej termin „struktura wody” przyjąć do wytycznych WHO dotyczących wody pitnej.

NIEOBECNOŚĆ  SZEŚCIOKĄTNYCH KRYSZTAŁÓW  MOŻE  BYĆ  OZNAKĄ, ŻE  SIŁY  ŻYCIOWE  NA  DANYM  OBSZARZE ZOSTAŁY  ENERGETYCZNIE  UPOŚLEDZONE. Masaru Emoto

Od pewnego czasu zagadnieniami struktury wody zajmuje się Komitet ekspertów afiliowany przy Światowej Organizacji Zdrowia WHO.

„Po ponad dwudziestu latach zbierania doświadczeń doszliśmy do przekonania, że do kontroli jakości wody pitnej należy włączyć również parametry fizyczne, ponieważ odgrywają one bardzo ważną rolę dla zdrowia. Stabilność bakteriologiczna wody pitnej jest bardzo ważna. W przypadku wody z wodociągów stanowi to mniejszy problem, ponieważ okres od wy-tworzenia do konsumpcji wynosi zwykle kilka godzin, najwyżej dni. Gorzej jest z wodą butelkowaną. W tym przypadku od momentu napełnienia do konsumpcji może minąć kilka tygodni a nawet rok i więcej. Również w tej dziedzinie należałoby opracować odpowiednie normy.”

TRADYCYJNE  MYŚLENIE O  ZWYKŁYM   UZDATNIANIU  WODY NALEŻY  ODŁOŻYĆ  JUŻ  DO  LAMUSA.

Tak więc powinniśmy pić wodę i wiemy już, jakie kryteria jakościowe powinna spełniać pitna woda. Po więcej informacji zapraszam do publikacji Pana Janusza Dąbrowskiego, z których pochodzi niniejsze opracowanie.

Zapraszam do zapoznania się z publikacjami „Woda Fenomen życia” cz. 1 i cz. 2, „Dlaczego warto i należy pić wodę alkaliczną”.  Książki są dostępne na stronie Pana Janusza www.januszdabrowski.pl – na hasło CUD nabędziecie je  z 10% rabatem lub stacjonarnie w Księgarnia Galeria CUD.

A jeśli macie ochotę przedyskutować jakość spożywanej przez Was wody i możliwości jej uzdatnienia zapraszam do kontaktu.

Dlaczego powinniśmy pić dużo wody?

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji

Dowiesz się, w jaki sposób będę mogła Ci pomóc w Twoich wyzwaniach zdrowotnych za pośrednictwem dostępnych mi metod.