Shopping Cart

Brak produktów w koszyku.

Złóż wniosek o raty

Możesz sfinansować swój zakup za pomocą 10 nieoprocentowanych rat (RRSO 0%).
Wyślij wniosek - nasz przedstawiciel skontaktuje sie z Tobą i potwierdzi wszystkie formalności, związane z płatnościami ratalnymi.

Imię
Imię
Email
Nr telefonu
Nr PESEL
Polityka prywatnościPolityka prywatności

Zgłaszam się

Naturalne metody wspomagania zdrowia

Nutraceutyki to aktywne biologicznie substancje lecznicze zawarte w żywności, których skuteczność potwierdzona została licznymi badaniami naukowymi. Nutraceutyka to nauka zajmująca się badaniem żywności przede wszystkim po kątem jej właściwości leczniczych, wspomagających funkcje metaboliczne i fizjologiczne organizmu. Nutraceutyki pozbawione są własności alergizujących i cechują się lekkostrawnością. Podnoszą odporność organizmu, chronią przed chorobami takimi jak:

cukrzycą,

nowotworami,

chorobami serca i układu krążenia,

chorobami układu pokarmowego, poprawiają stan naszego zdrowia,

przyspieszają regenerację organizmu po przebytej chorobie,

opóźniają proces starzenia.

 

Fitofarmaceutyki – co odróżnia je od innych leków?

 

Fitofarmaceutyki to leki, które zawierają wyłącznie substancje czynne pochodzenia roślinnego. Części roślin leczniczych przerabiane są farmaceutycznie w celu pozyskania ekstraktów.

Racjonalna fitoterapia wykorzystuje potencjał roślin leczniczych, poprzez dogłębną analizę przy wykorzystaniu nowoczesnych metod. Fitofarmaceutyki są zazwyczaj dostępne, jako krople, tabletki, drażetki lub kapsułki i jak wszystkie inne leki podlegają prawnym przepisom ustawy o lekach. Jest wiele firm na rynku, jednak nieliczne przeznaczają znaczne środki finansowe na zaplecze naukowe zajmujące się kontrolą: skuteczności, jakości i bezpieczeństwa swoich preparatów.

Badania kliniczne, obserwacje zastosowań oraz ciągła wymiany wiedzy z opinią lekarską kompletują wiedzę o sposobie działania tych produktów.

 

Czym są badania kliniczne?

 

Badaniem klinicznym jest każde badanie prowadzone z udziałem ludzi w celu odkrycia lub potwierdzenia klinicznych, farmakologicznych, w tym farmakodynamicznych skutków działania jednego lub większej liczby badanych produktów leczniczych, lub śledzenia wchłaniania, dystrybucji, metabolizmu i wydalania jednego lub większej liczby badanych produktów leczniczych, mając na względzie ich bezpieczeństwo i skuteczność. (art.2 pkt 2 Ustawy Prawo farmaceutyczne Dz.U.2008 nr 45 poz.271 z póź. zm.)

Czym różni się lek od suplementu diety?

 

Produkt leczniczy – jest to substancja lub mieszanina substancji, przedstawiana jako posiadająca właściwości zapobiegania lub leczenia chorób

występujących u ludzi lub zwierząt lub podawana w celu postawienia diagnozy lub w celu przywrócenia, poprawienia lub modyfikacji fizjologicznych funkcji organizmu poprzez działanie farmakologiczne, immunologiczne lub metaboliczne. Zgodnie z USTAWĄ Prawa farmaceutycznego z dnia 6 września 2001 r.

Suplement diety – jest to środek spożywczy, którego celem jest uzupełnienie normalnej diety,

będący skoncentrowanym źródłem witamin lub składników mineralnych lub innych substancji wykazujących efekt odżywczy lub inny fizjologiczny, pojedynczych lub złożonych, wprowadzany do obrotu w formie umożliwiającej dawkowanie, w postaci: kapsułek, tabletek, drażetek i w innych podobnych postaciach, saszetek z proszkiem, ampułek z płynem, butelek z kroplomierzem i w innych podobnych postaciach płynów i proszków przeznaczonych do spożywania w małych, odmierzonych ilościach jednostkowych, z wyłączeniem produktów posiadających właściwości produktu leczniczego w rozumieniu przepisów prawa farmaceutycznego. Zgodnie z USTAWĄ o bezpieczeństwie żywności i żywienia z dnia 25 sierpnia 2006 r.

 

Skuteczność kliniczna

 

Bezpieczeństwo oraz skuteczność leku, wyrobu medycznego lub innej technologii medycznej (zabiegu, testu diagnostycznego) w oparciu o przeprowadzone badanie naukowe.

    Prawidłowo przeprowadzone badanie kliniczne cechuje:
  • duża grupa pacjentów, na której testowano lek lub procedurę medyczną;
  • zastosowanie randomizacji (losowy dobór pacjentów do każdej z grup);
  • zastosowanie podwójnie ślepej próby (zarówno lekarz – naukowiec, jak i pacjent nie wie czy w trakcie badania otrzymuje lek, czy placebo).

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji

Dowiesz się, w jaki sposób będę mogła Ci pomóc w Twoich wyzwaniach zdrowotnych za pośrednictwem dostępnych mi metod.