Shopping Cart

Brak produktów w koszyku.

Złóż wniosek o raty

Możesz sfinansować swój zakup za pomocą 10 nieoprocentowanych rat (RRSO 0%).
Wyślij wniosek - nasz przedstawiciel skontaktuje sie z Tobą i potwierdzi wszystkie formalności, związane z płatnościami ratalnymi.

Imię
Imię
Email
Nr telefonu
Nr PESEL
Polityka prywatnościPolityka prywatności

Zgłaszam się

Źródła –  badania, artykuły, książki na temat biorezonansu i elektromagnetyzmu.

„Skuteczność metody biorezonansu na zdrowie człowieka

The Effectiveness of Bioresonance Method on Human Health


Autors: P. Karakos, T. Grigorios, K. Theodoros, T. Lialiaris

Biorezonans to holistyczna metoda fizyczna, która może być stosowana diagnostycznie
i terapeutycznie w leczeniu różnych chorób.

Biorezonans wykorzystuje fale elektromagnetyczne, które otrzymuje od pacjenta. Ta biofizyczna metoda leczenia zmienia pole energetyczne dotkniętego organizmu, zwiększając efektywność układu autoimmunologicznego, poprawiając tym samym ogólny stan zdrowia pacjenta. Pacjenci leczeni zgłaszali się z objawami głównie ze strony nosa (61,09%), następnie ze strony oczu, układu oddechowego, skóry i przewodu pokarmowego.

Większość pacjentów (90%) po 12 miesiącach leczenia biorezonansowego nie obserwuje żadnych objawów lub wykazuje znaczną poprawę. Wyniki te pokazują, że interwencja biorezonansowa miała znaczący wpływ na poprawę objawów i ta poprawa jest widoczna nawet po 12 miesiącach od interwencji; p<0,01.

Autorzy wierzą, że przyszłe wyniki przyczynią się do lepszego zrozumienia wpływu biorezonansu na organizm człowieka i jego wpływu na profilaktykę i przywracanie zdrowia.

„Terapia biorezonansowa dzieci cierpiących na alergie — przegląd doniesień klinicznych”


Bioresonance therapy with children suffering from allergies—An overview about clinical
reportsAutor: M. Galle

https://www.resonancetech.com/_files/ugd/eabd19_9e8a6eeec15c4657aba15a193f4a7f1f
.pdf?index=true
 

Od około 30 lat terapia biorezonansowa jest stosowana w terapii dzieci na całym świecie cierpiących na choroby alergiczne (np. astma oskrzelowa, alergiczny nieżyt nosa, egzema). Na podstawie przeprowadzonych kontrolowanych badań klinicznych z terapią biorezonansową dysponujemy dowodami skuteczności klinicznej w terapii alergii u dzieci. Badania te zostały przeprowadzone przez lekarzy i naukowców z uniwersytetów, szpitali i gabinetów lekarskich na całym świecie.
Szczególnie godna uwagi w wynikach jest wyraźna i silna zależność skuteczności od wieku probantów w próbach. Im młodsi badani, tym większa skuteczność terapii biorezonansowej. W żadnym badaniu nie zaobserwowano skutków ubocznych.  

Zgodnie z ustaleniami uzyskanymi w tym badaniu pilotażowym, terapia biorezonansowa
jest klinicznie skuteczna w rzucaniu palenia i nie wykazuje żadnych niepożądanych skutków ubocznych.

„Dowody na skuteczność metody biorezonansowej w rzucaniu palenia: badanie pilotażowe” 
Evidence for the efficacy of a bioresonance method in smoking cessation: a pilot study
Autors: A. PihtiliM. GalleC. CuhadarogluZ. KilicaslanH. IsseverF. ErkanT. Cagatay
Z. Gulbaran


https://karger.com/cmr/article/21/4/239/356728/Evidence-for-the-Efficacy-of-a-Bioresonance-Method

„Poprawa bólu fantomowego za pomocą technologii biorezonansu”

Improvement of Phantom Pain by the Bioresonance TechnologyJune 2021, Annals of Military and Health Sciences Research In Press(In Press)
Authors:M. Imanzade, A. Shafaeizadeh, M. Dadpay, H. Taheri Yeganehttps://brieflands.com/articles/amhsr-112871.html 

Fantomowy ból kończyny (PLP) jest doznaniem wywołanym brakiem narządu w organizmie, co może być spowodowane amputacją. U pacjentów poddawanych amputacji, terapia biorezonansowa może być korzystna w leczeniu tego schorzenia.


„Ocena alternatywnej terapii depresji z wykorzystaniem biorezonansu”


Evaluation of an Alternative Depression Therapy Using Bioresonance
Autors: D. Muresan, A. Salcudean, B. Viorel Barbu, C. Raluca Bodo,  I. Gaboș Grecu
https://sciendo.com/pl/article/10.2478/jim-2021-0019


Celem pracy była ocena czy terapia biorezonansowa może przynieść wymierne rezultaty
u pacjentów z nawracającą ciężką depresją oraz z łagodnymi, umiarkowanymi lub ciężkimi epizodami depresyjnymi poprzez obniżenie poziomu depresji dzięki zastosowaniu terapii biorezonansowej jako samodzielnego lub uzupełniającego leczenia.

Badaniu poddano pacjentów z rozpoznaniem zaburzeń depresyjnych. Terapia biorezonansowa została zaproponowana jako alternatywne rozwiązanie terapeutyczne zgodnie z preferencjami pacjentów, a także pacjentów, którzy nie reagowali na terapie farmakologiczne i psychologiczne.

Terapia biorezonansowa nie ma skutków ubocznych, jest bezbolesna i nieinwazyjna, zapewniając pacjentom z depresją stan dobrego samopoczucia, pomagając im przezwyciężyć emocjonalną i mentalną blokadę, w której są zakotwiczone. W przeprowadzonych badaniach stwierdzono istotną statystycznie różnicę w zastosowanych metodach leczenia w analizowanych grupach (p=0,0001) oraz stwierdzono, że terapia przyspiesza proces leczenia u pacjentów z zaburzeniami depresyjnymi.

Wyniki badania potwierdziły, że biorezonans może zredukować poziom depresji 
oceniany za pomocą Skali Oceny Depresji Hamiltona z 17 pozycjami u pacjentów z depresją, niezależnie lub jako terapia uzupełniająca leki przeciwdepresyjne.

„Wykorzystanie terapii biorezonansowej w leczeniu pacjentów z niedoczynnością tarczycy”


Using bioresonance therapy in treatment of patients with hypothyroidism
Autors: V.V. Kiryanova, N.V. Vorokhobina, Z.H. Makhramovhttps://www.researchgate.net/publication/306242949_Using_bioresonance_therapy_in_treatment_of_patients_with_hypothyroidism 

Celem badania była ocena skuteczności zastosowania terapii biorezonansowej w leczeniu pacjentów z niedoczynnością tarczycy. Do badania włączono pacjentów z nabytą niedoczynnością tarczycy, składające się z 50 osób w wieku od 20 do 60 lat (średnia wieku 45,6 lat). Wszyscy pacjenci byli leczeni tym samym konwencjonalnym schematem leczenia niedoczynności tarczycy: lekami zastępczymi hormonami tarczycy. Terapię lekową skojarzono z terapią biorezonansową.

Uzyskane wyniki, które świadczą o skuteczności stosowania terapii biorezonansowej
w skojarzonym leczeniu pacjentów z niedoczynnością tarczycy i uzyskiwaniu stabilnej remisji niedoczynności tarczycy. 


„Wpływ terapii biorezonansowej na układ antyoksydacyjny w limfocytach u pacjentów z reumatoidalnym zapaleniem stawów”
Effect of bioresonance therapy on antioxidant system in lymphocytes in patients with rheumatoid arthritis

Autors:B. I. IslamovR. M. BalabanovaV. A. FuntikovY. V. GotovskiiE. E. Meizerovhttps://bioresonancetherapy.com/scientific-studies/effect-of-bioresonance-therapy-on-antioxidant-system-in-lymphocytes-in-patients-with-rheumatoid-arthritis/ Zmiany w systemie antyoksydacyjnym limfocytów wskazują, że terapia biorezonansowa aktywuje niespecyficzne mechanizmy ochronne u pacjentów z reumatoidalnym zapaleniem stawów.   

„Ambulatoryjne leczenie biorezonansowe gonartrozy”


Outpatient bioresonance treatment of gonarthrosisAutors:O. Iu MaĭkoE. F. Gogoleva
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/11201834/

Dodanie biorezonansu do standardowej terapii choroby zwyrodnieniowej stawu kolanowego (gonartrozy) nasila działanie znieczulające, przeciwzapalne i przeciwwysiękowe oraz przedłuża działanie terapeutyczne. BRT był dobrze tolerowany. Skutki uboczne były nieobecne. 

„Ocena metody opartej na koherencji w układach wodnych i reaktywacyjnego środka
izoterapeutycznego w leczeniu przewlekłej łuszczycy zwyczajnej”

Evaluation of a method based on coherence in aqueous systems and resonance-based
isotherapeutic remedy in the treatment of chronic psoriasis vulgaris
Autors:E. Del GiudiceA. De FilippisN. Del GiudiceM. Del GiudiceI. d’EliaL. Iride
E. MenghiA. TedeschiV. CozzaB. AdoneM. Antonietta Tufano
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25714381/ 

W niniejszej pracy oceniano wpływ leczenia metodą biorezonansu na pacjentów dotkniętych przewlekłą łuszczycą zwykłą. Zaobserwowano istotne zmniejszenie stężenia w osoczu cytokin biorących udział
w patogenezie łuszczycy.

Wg autorów odkrycia całego zespołu mogą sugerować, że metoda bioresonansu jest skuteczną opcją leczenia pacjentów z łuszczycą.  

„Biorezonans w Klinice Chirurgicznej Diagnostyki i Leczenia Zakażenia Rany Operacyjnej” Biorezonance at the Surgical Clinic for Diagnostics and Treatment of the Surgical Wound Infection

Autor: V. Alexeevich Glushenkov
https://www.researchgate.net/publication/326965464_Biorezonance_at_the_Surgical_Clinic_for_Diagnostics_and_Treatment_of_the_Surgical_Wound_Infection

We współczesnej medycynie do leczenia infekcji pooperacyjnych stosuje się wiele różnych środków chemioterapeutycznych, które nie zawsze są skuteczne. W artykule opisano skuteczność biorezonansu w walce z patogenami przy zakażeniu wieloopornym pooperacyjnym, któremu towarzyszyła gorączka, obrzęk i zapalenie.  Dodatkowo biorezonansu użyto do zdiagnozowania przyczyny infekcji, czyli wykrycia patogenów.

Po analizie przypadku stwierdzono, skuteczność biorezonansu w walce z patogenami towarzyszącymi infekcjom poprzez tłumienie patogenów w ognisku zapalenia
i przyspieszenie gojenia ran.

„Leczenie obrzęku limfatycznego urządzeniem elektromedycznym opartym na technologii biorezonansu i próżni: ocena kliniczna i limfoscyntygraficzna”

Lymphedema treatment by means of an electro-medical device based on bioresonance and vacuum technology: clinical and lymphoscintigraphic assessment
Autors:A. CavezziS. PaccasassiC. Elio
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23822945/

„Zastosowanie mikroprądów biorezonansu i transdermalnego dostarczania składników aktywnych w obrzęku limfatycznym i lipodemicznym kończyn dolnych: badanie pilotażowe”
Application of microcurrents of bioresonance and transdermal delivery of active principles in lymphedema and lipedema of the lower limbs: a pilot study

Autors: C. ElioE. GuaitoliniS. PaccasassiN. RosatiA. Cavezzi
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25664822/

W niniejszych badaniach obserwacyjnych zastosowanie urządzenia opartego na mechanizmach biorezonansu i podciśnienia na kończynach z obrzękiem limfatycznym okazało się zarówno bezpieczne, jak i skuteczne w zakresie redukcji objętości kończyny oraz parametrów limfoscyntygrafii.


„Zastosowanie terapii biorezonansowej w korekcji zespołu przetrenowanego sportowca”

The application of bioresonance therapy for the correction of the overtrained athlete syndrome
Autors: V. A. Badtieva V. I. PavlovM. N. KhokhlovaA. V. Pachina

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30499486/

Celem pracy była ocena wpływu terapii biorezonansowej (BRT) na stan zdrowia sportowców zgłaszających się z zespołem przetrenowania.

W badaniu wykazano, że zastosowanie terapii biorezonansowej znacznie zwiększa wpływ układu przywspółczulnego na rytm serca, zmniejsza obciążenie centralnego konturu jego regulacji, przyczynia się do „ekonomizacji” czynności serca, ponadto BRT działa normalizująco na rytm dobowy ciśnienia tętniczego i koryguje tempo porannego wzrostu ciśnienia rozkurczowego.

Terapię biorezonansową można uznać za metodę korekcji syndromu przetrenowania
u sportowców z wzmożoną aktywnością współczulnego układu nerwowego.„Kontrolowane placebo badanie wpływu standaryzowanej terapii biorezonansowej MORA na czynnościowe dolegliwości żołądkowo-jelitowe”
Placebo-controlled study of the effects of a standardized MORA bioresonance therapy on functional gastrointestinal complaints
Autors: J. Nienhaus, M. Galle
https://europepmc.org/article/med/16582548

Zgodnie z oceną uczestników i lekarza, intensywność i częstość dolegliwości żołądkowo -jelitowych, w tym bóle brzucha i wzdęcia uległy znacznemu i istotnemu zmniejszeniu
w grupie stosującej biorezonans. Nie miało to wpływu na tzw. szumy jelitowe. Główne parametry wyników w grupie placebo zmieniły się tylko nieznacznie.


„Zastosowanie pola elektromagnetycznego w leczeniu przewlekłego bólu krzyża
u pacjentów z chorobą zwyrodnieniową dysku”
 
Electromagnetic fields in the treatment of chronic lower back pain in patients with
degenerative disc disease
Autors:  A. S. ArnejaA. Kotowich, D. Staley, R. Summers, P. S. Tappia,
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28031951/

W grupie EMF zaobserwowano poprawę ogólnego stanu zdrowia fizycznego, funkcjonowania społecznego i zmniejszenie bólu ciała.
Leczenie EMF może być korzystne dla pacjentów z przewlekłym bólem dolnej części pleców związanym z chorobą zwyrodnieniową dysku.

————————————————————————————-

Źródła, badania na temat biorezonansu i elektromagnetyzmu:

Adey W. R., Collective Properties of Cell Membanes, In Resonance and Other Interactions
  of Electromagnetic Fields with Living Systems, Sympozjum Królewskiej Szwedzkiej Akademii
  Nauk 22 maja 1998,
– Adey W.R., The cellular microenvironments and signaling trough cell membranes, Loma
  Lunda University School of Medicine, Calif. ISSN (1988), 81-10,
– Arvin, A. M., and Prober, C. G., 1997, Herpes simplex virus type 2 – a persistent problem,
  N. Engl. J. Med,
– Barnothy M.F., Biological Effects of Magnetic Fields, Plenum Press New York 1964,
– Becker R.O., Selden G., Elektropolis. Elektromagnetyzm i podstawy życia, Instytut
  Wydawniczy PAX Warszawa 1994,
– Berim I., Sethi S., in Clinical Respiratory Medicine (Fourth Edition), 2012,
– Bigu del Blanco J., Romero-Sierra C., The role of electromagnetic radiation and fields in man
  and his environment, Prace Naukowe Politechniki Wrocławskiej, 27, Wrocław 1976,
– Bioelectrodynamics and Biocommunication, World Scientific Publishing Co.Pte. Ltd. 1994,
– Cherry J.D., MSc, in Feigin and Cherry’s Textbook of Pediatric Infectious Diseases,
  2019,
– Choy R., Monro J.A., Smith C.W., Electrical sensitivitiesin allergical patients, „Clinical
  Ecology” 4(1988),
– Davydov A.S., Biology and Quantum Mechanics, Pergamon Press New York 1982,
– Davydov A.S., Solitons and Energy Transfer Along Protein Molecules, „J. theor. Biol.”
  66 (1977), 379-87del Giudice E.S.,Dolia S., Milani M., Vitell G., Aquantum field theoretical
  approach to the collecitive behavior of biological systems, „Nuclear Physics B” 251(FS 13)
  (1985),
– Dziubka Z.: Choroby zakaźne i pasożytnicze  – pod redakcją, wyd. III, Warszawa 2003,
– Gail J. Demmler-Harrison, Feigin and Cherry’s Textbook of Pediatric Infectious Diseases
  (Sixth Edition)
, 2009,
– Gurwicz A., Das Problem der Zellteilung, J.Springer Berlin 1926,
– Gurwicz A., Die mitogenetische Strahlung, J. Springer Berlin 1932,
– Heim B., Dröscher W., Einführung in Burkhard Heim Elementarstrukturen der MAterie mit
  Begriffs – und Formelregister, Resch Verlag Innsbruck 1985,
– Heimes D.: Bioresonanz nach Paul Schmidt, Wydawca Spurbuchverlag 2013,
– Hołownia J., Podstawy teoretyczne i środki techniczne terapii biorezonansowej. Materiały
  seminaryjne, Seminarium Stowarzyszenia Elektryków Polskich, Oddz. Wrocławski, Kolegium
  Sekcji Automatyki i Pomiarów Koło SEP przy Instytucie Metrologii Elektrycznej Politechniki
  Wrocławskiej, Wrocław 22.03.1997,
– Matusiak D.M.: Zakażenia układu moczowego z udziałem Proteus mirabilis – rola biofilmu
  i inkrustacji cewnika urologicznego. Post Mikrobiol. 2014,
– Morowitz A.J., Foundation of Bioenergetics, Academic Press New York 1978,
– Gotovskiy M.Y., Perov Y.F., Chernitsova L.V.: Bioresonanz Therapie, Basic reading for Imedis
  therapists (German translation of the Russian standard work) ISBN 978-5-87359-104-6,
Otfried Dittmer H.: Radionik und Bioresonanz für Praktiker, BoD – Books on Demand 2015,
– Regehr Clark H., Ph,D. N.D. – Kuracja Życia metodą dr Clark, Wrocław 2006,
– Różalski A.  Iwona Kwil, Agnieszka Torzewska, Magdalena Baranowska, Paweł Stączek
 
 Bakterie z rodzaju Proteus – cechy i czynniki chorobotwórczości. Postępy Hig Med Dosw.
  2007,
– Rummel, L. Gerhard L.: Biorezonanz: Zukunft und Chance der Medizin. Medizinische
  Biorezonanz zur Behandlung allergischer Krankeheiten und Immunostorungen. Die Anwort
  aud die F, Wydawnictwo: Laub, Elztal,
– Siemionowa N.: Szkoła Zdrowia – Uwolnij się od pasożytów i żyj bez nich! Warszawa 2014,
Simmonds P., P. Marcellin, PG, AKI, Zurich 2002,
– Schumacher P., Biofizykalna terapia alergi. Rozszerzona terapia biorezonansowa, Monadith
  1996,
– Smith W.C:, Electromagnetic phenomena in living biomedical systems, Proc. 6 Annual
  Conference, IEEE Engineering in Medicine and Biology Society, Sept.15-17 1984,
– Torgele K., Schwabl H., Lipp B., Klima H., Elektromagnetische Bioinformatiuon – eine
  Übersicht, Atominstitut derÖsterreichischenUniversitäten, Arbeitsgruppe Photophysik,
  „Forschende.Komplementärmedizin” (1995),2: 133-144,
– Warnke U., Der Mensch und die 3. Kraft – Elektromagnetische Wechselwirkungen zwischen
  Streß und Therapie (Der archaische Zivilisationsmensch II).

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji

Dowiesz się, w jaki sposób będę mogła Ci pomóc w Twoich wyzwaniach zdrowotnych za pośrednictwem dostępnych mi metod.