Koszyk

Brak produktów w koszyku.

Phone Email

Złóż wniosek o raty

Możesz sfinansować swój zakup za pomocą 10 nieoprocentowanych rat (RRSO 0%).
Wyślij wniosek - nasz przedstawiciel skontaktuje sie z Tobą i potwierdzi wszystkie formalności, związane z płatnościami ratalnymi.

Imię
Imię
Email
Nr telefonu
Nr PESEL
Polityka prywatnościPolityka prywatności

Zgłaszam się

Pamięć molekularna – największa,  unikalna  cecha wody 

Fakt, że woda ma pamięć dla wielu ludzi nadal jawi się jako coś spoza nauki, a tymczasem jest absolutnie potwierdzone przez naukę.

Janusz Dąbrowski,  pisze o tym w 2 tomach „Woda – fenomen życia”.

Posłuchajcie wywiadu z moim gościem, który przez ponad dwadzieścia lat zgłębiał temat wody.

Ogólnie znane są najbardziej oczywiste  właściwościach wody jak rozpuszczanie, rozcieńczanie, zdolność do transportu, amortyzacji, termoregulacji itd. Jednak „opowieść” o największych, unikalnych cechach wody, tj. o pamięci molekularnej i zdolności do przenoszenia informacji jest najbardziej fascynująca.

Woda w swoich strukturach molekularnych  zapisuje  informacje o tym wszystkim, z czym się zetknęła. Dzięki wodzie poszczególne narządy naszych organizmów otrzymują informacje, jak powinny funkcjonować. Nie wiemy jeszcze dziś skąd i w jaki sposób woda nabywa te informacje. Możliwe natomiast jest, że z pola energetyczno-informacyjnego otaczającego Ziemię. Możliwe również, że od każdego człowieka – w ten sposób łączy nas woda ze sobą i całym kosmosem.

Wodę systematycznie zanieczyszczamy – zwłaszcza chemicznie od momentu pojawienia się na szeroką skalę przemysłu, tj. od przełomu XIX/XX wieków. Jednak nie tylko materialne zanieczyszczenia – w postaci konkretnych składników  są groźne.

Groźne są przede wszystkim ich pozostałości w postaci wpływu informacyjnego zapisanego w molekułach wody.

„Oczekujecie cudów bez ustanku. Ależ Bóg rozsiewa je pełnymi rękami, a jednak jest jeszcze wielu ludzi, którzy ich wcale nie chcą uznawać.

Czy sam Chrystus przekonał swego czasu ludzi cudami, jakie czynił?

Czyż nie widzicie, jak dziś zaprzeczają ludzie najoczywistszym faktom odbywającym się na ich oczach?

Czy nie znacie takich, którzy mówią, że nie uwierzyliby, choćby widzieli?”

(„Księga duchów”, Allan Kardec)

Wbrew niedowiarkom, na świecie wielu wybitnych naukowców zajmuje się badaniami wody dotyczącymi jej zdolności gromadzenia, przechowywania i przekazu informacji. Potężną listę ich nazwisk Janusz Dąbrowski wymienia w I tomie „Woda – fenomen życia”

KAŻDE  ENERGOINFORMACYJNE  CZYNNIKI WPŁYWAJĄ  NA  STRUKTURĘ  WODY I  MOŻNA  TO  BADAĆ, MONITOROWAĆ,  DIAGNOZOWAĆPRZY  UŻYCIU  SZEROKIEJ  GAMY  METOD  I  ŚRODKÓW.

Prof. Paweł Goskow

Takie czynniki działają także na nasze organizmy. Dlaczego?

Nie da się jednak tego zrozumieć ani tego, ani zjawiska pamięci wody, bez wyjaśnienia najpierw kilku niezwykle ważnych zagadnień…

Składamy się w ok. 75% z wody. Teraz można zadać sobie jednak pytanie: dlaczego jakieś „wpływy informacyjne” mogą oddziaływać na nasz organizm? Z czym jest to związane?

Można to doskonale zrozumieć, jeśli przyjmiemy  bioelektroniczny model organizmu ludzkiego – zupełnie odmienny od dotychczasowego mechaniczno-biochemicznego. Upraszczając można powiedzieć, że ten drugi model, ciągle jeszcze obowiązujący,  opiera się na założeniu, że ludzkie ciało jest mechanizmem zbudowanym z makroorganów, w którym zachodzą biochemiczne procesy. W związku z tym mają nań wpływ wszelkie makrooddziaływania – duże dawki leków, duże siły itd.

Tymczasem…

CZŁOWIEK  JEST ISTOTĄ  ENERGOINFORMACYJNĄ.

Człowiek jest więc istotą elektryczną, ponieważ każdy z nas zbudowany jest przecież ze złożonych substancji chemicznych, te zaś z pierwiastków – najprostszych substancji, z których nie da się wyodrębnić innych jednorodnych substancji. Pierwiastki zbudowane są z atomów, te z kolei z protonów obdarzonych ładunkiem elektrycznym dodatnim, elektrycznie obojętnych neutronów i ładunków ujemnych – bytów kwantowych w postaci elektronów. Można więc powiedzieć, że każdy z nas jest zbiorem ogromnej ilości cząstek –  ładunków elektrycznych.

Człowiek jest również istotą magnetyczną, ponieważ wszystkie procesy biologiczne są regulowane przez pole magnetyczne. Zbudowani jesteśmy z atomów, a w zasadzie  fotonów, ponieważ podstawowy klocek budulcowy materii nie jest materią! Jest fotonem, a fotony są po prostu światłem, czyli energią. Mamy więc naturę świetlną, czyli elektromagnetyczną.

Światło jest zbiorem i nośnikiem wielu informacji, więc  i nasze świetlne ciała zawierają całą masę zakodowanych informacji. Wpływ na nie mają wszelkie bodźce i informacje przekazywane z różnych źródeł, światów i rzeczywistości.

 „MYŚLIMY, ŻE SKŁADAMY SIĘ  Z CIAŁA I KOŚCI, ALE W RZECZYWISTOŚCI  JESTEŚMY ZBIOREM OBDARZONYCH  INTELIGENCJĄ ELEKTROMAGNETYCZNYCH SYGNAŁÓW.”

Czyli „Jesteśmy jednym wielkim, niezwykle subtelnym receptorem zmysłowym dla odbioru wszelkiej informacji – przede wszystkim jednak elektromagnetycznej.”

Wszystkie nasze procesy życiowe są sterowane elektrycznie i magnetycznie – bardzo słabymi, niesłychanie subtelnymi sygnałami.

Życie – jak powiadał prof. Sedlak, to nie tylko zespół reakcji chemicznych. Życie dzieje się w świecie poruszających się ładunków elektrycznych, kwantowo generowanych fotonów i fononów poddawanych wpływom otoczenia. Reakcje chemiczne produkują elementy naszego organizmu, ciągle go regenerują, zasilają energią uruchamianą chemicznie. Wszystko to jest jednak sterowane, koordynowane polami elektrycznymi, magnetycznymi, grawitacyjnymi naszego organizmu oraz działaniami mechaniczno-akustycznymi.

A  jak to się ma do sprawy przechowywania przez wodę informacji i jej wpływu na stany świadomości?

Dość łatwo jest już nawet przyjąć, że wszelkie procesy życiowe należy traktować jako bioelektroniczne. A co ze świadomością? Jesteśmy przecież żywym układem, ale myślącym, posiadającym świadomość i uczucia. Jak to potraktować?

Człowiek posiada własne biopole elektromagnetyczne, którym jest w stanie oddziaływać energetycznie na wszelkie inne struktury elektroniczne. Takimi strukturami. są m.in. inni ludzie, pokarmy, woda, zwierzęta, rośliny. Nasze biopole może więc wpływać na inne biopola, zmieniać profil elektronowy innych struktur, a przez to ich właściwości.

Dzisiejsza fizyka kwantowa absolutnie potwierdza fakt, że każda cząstka materii (również tzw. „nieożywionej”) posiada swoje biopole. Takie pola mogą być wykorzystane jako nośnik informacji, ponieważ każdy organizm przenika swoim biopolem otaczające go środowisko i inne organizmy. W dodatku każdy żywy organizm jest zbudowany z białek i kwasów nukleinowych, które zachowują się jak półprzewodniki i piezoelektryki.

W rezultacie mogą one stanowić swoiste nadajniki i odbiorniki energii, a więc i informacji.

Zrozumiałe w takim razie, że środowisko zewnętrzne (przyroda ożywiona i tzw. nieożywiona) oddziałuje na nasz ustrój nieustannie własnymi biopolami, których najważniejszym czynnikiem są pola elektromagnetyczne. Ulegają one ciągłym zmianom, zaburzeniom spowodowanymi tzw. stresem geopatycznym.

Otóż wszelkie sygnały rejestrowane w strukturach wodnych,   a pochodzące od różnorodnych wpływów chemicznych, biologicznych, elektromagnetycznych, mechanicznych, cieplnych i wszelkich innych – w tym także naszych myśli i słów  – to energoinformacja w postaci bardzo często niezwykle subtelnych oddziaływań. Jednak skutki tych słabych oddziaływań na żywe organizmy jest potężny.

W zależności od rodzaju i natężenie wpływów, z którymi woda miała w przeszłości kontakt, posiada ona zróżnicowane własności. Badania naukowe wykazują m.in. specyficzne widmo spektroskopowe wody oraz specyficzne oddziaływania na organizmy żywe.

Jednym z efektów tych badań było powstanie akwabiotki, biologii wody.

Traktuje ona to medium nie tylko  jako środowiska życia, w którym występują wyłącznie reakcje biochemiczne oraz drogi transportu, ale jako niezależne, aktywne, uniwersalne środowisko zdolne do wpływania na organizmy i regulację ich procesów życiowych poprzez możliwość gromadzenia, przechowywania i przesyłania biomolekularnych sygnałów.

Woda spełnia w organizmie wiele funkcji warunkując zachodzenie szeregu ważnych procesów. Wszystkie komórki tworzą kompleksy z wodą odgrywającą zasadniczą rolę w ich funkcjonowaniu. Jednak procesem fundamentalnym dla istnienia życia jest przekaz bioinformacji. Odbywa się on już na poziomie DNA za pośrednictwem zjawisk bioakustycznych i bioelektromagnetycznych stanowiących 90% wszystkich jego funkcji. Przekaz informacji odbywa się za pośrednictwem heksagonalnych, czyli odpowiednio ustrukturowanych wodnych cząsteczek.

I taka strukturyzowana woda posiada swoistą „pamięć”. Wszelkie informacje, w tym i biologiczne mogą być przekazywane krystalicznym strukturom takiej wody.

Powyższe fragmenty są autorstwa Janusza Dąbrowskiego i serdecznie zachęcam Was do zgłębienia tematu.

Zapraszam również do zapoznania się z publikacjami „Woda Fenomen życia” cz. 1 i cz. 2, „Dlaczego warto i należy pić wodę alkaliczną”.  Książki są dostępne na stronie Pana Janusza www.januszdabrowski.pl – na hasło CUD nabędziecie je  z 10% rabatem lub stacjonarnie w Księgarnia Galeria CUD lub w regularniej cenie w zakładce „sklep” na mojej stronie.

A jeśli macie ochotę przedyskutować jakość spożywanej przez Was wody i możliwości jej uzdatnienia zapraszam do kontaktu.

Pamięć molekularna - największa,  unikalna  cecha wody 

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji

Dowiesz się, w jaki sposób będę mogła Ci pomóc w Twoich wyzwaniach zdrowotnych za pośrednictwem dostępnych mi metod.