Terapia Kwiatowa

Kwiatowa terapia – sprawdzona metoda medycyny naturalnej

Jako osoba zawodowo i prywatnie zgłębiająca tematy zdrowotne jestem prawdziwą fanką terapii kwiatowej lekarza i homeopaty Edwarda Bacha. Stosuję ją na sobie oraz osobach w moim otoczeniu od kilku lat i obserwuję z satysfakcją efekty ich przemiany. Wykorzystuję ją także u najmłodszych, którzy doskonale reagują na indywidualnie dobrane esencje.

IMG 4578 1 300x200

Co to jest terapia kwiatowa?

Terapia kwiatowa – jako część medycyny naturalnej – opiera się na odkryciu angielskiego lekarza oraz filozofa dra Edwarda Bacha i do dziś jest systematycznie rozwijana przez miłośników zarówno konwencjonalnej, jak i alternatywnej medycyny.

Może ona posłużyć wszystkim, którzy zamierzają traktować zdrowie całościowo, czyli holistycznie. Zgodnie z tym podejściem za stan naszego zdrowia nie odpowiadają wyłącznie czynniki środowiskowe i genetyczne, a człowiek nie jest traktowany w kategorii wyłącznie ciała i jego symptomów.

Na całokształt zdrowia wpływa także:

 • stan umysłu,
 • nasze emocje,
 • jakość relacji z bliskimi,
 • poziom odczuwanej satysfakcji i szczęścia,
 • spełnienie w życiu,
 • styl i poziom radzenia sobie ze stresem.

I w tym aspekcie terapia kwiatowa służy nam pomocą.

Esencje kwiatowe to 38 ekstraktów kwiatowych z pochodzących z natury, uzyskiwanych homeopatycznie z dziko rosnących drzew i roślin. Przyjmuje się je doustnie w postaci indywidualnie dobranych mieszanek.
Oryginalną terapię kwiatową w ramach medycyny naturalnej stosuje obecnie wielu ludzi na całym świecie do samoleczenia oraz w różnych terapiach medycznych i psychologicznych.

Wpływają one bowiem na zrównoważenie stanów emocjonalnych między innymi takich jak:

 • strach, lęk, niepewność,
 • utrata zainteresowania, osamotnienie,
 • nadwrażliwość na czynniki zewnętrzne,
 • rozpacz i zwątpienie,
 • nadmierne zaangażowanie w sprawy innych.

Wszystkie te stany powodują zaburzenie naszej wewnętrznej równowagi, a tym samym oddzielają nas od naszych wewnętrznych możliwości rozwoju i samozdrowienia organizmu.

Cel Terapii Kwiatowej

Dr Edward Bach wniósł przeogromny wkład do dziedziny jaką jest psychosomatyka – w medycynę przyszłości, w tym medycynę naturalną, która chorobom ciała zapobiega na płaszczyźnie psychicznej.

Jego terapia leczy choroby ciała w sposób pośredni, oddziałując na emocjonalną przyczynę.Uwalnia się wówczas zablokowana energia psychiczna, która może ponownie brać udział w procesach zdrowienia organizmu i w procesach dalszego właściwego rozwoju.

Kwiaty Bacha – Pomoc emocjonalna i psychiczna pochodząca z natury

Często wspominam o tym na moim blogu, że

Bycie zdrowym oznacza bycie w Równowadze.

Nasza natura dąży do harmonii, czyli ciągle stara się przywrócić równowagę.

W dzisiejszych czasachwyzwań, pośpiechu zewsząd jesteśmy atakowani przez czynniki stresogenne. Każdy radzi sobie z nimi lepiej lub gorzej, ale niewątpliwie głęboka świadomość własnych emocji pozwala nam dzielniej przejść przez różne wydarzenia dnia codziennego, lepiej radzić sobie z trudnymi sytuacjami, zrozumieć własne emocje i przejąć nad nimi kontrolę. W przeciwnym razie dochodzi do zaburzeń równowagi, przez co chorujemy.

Negatywne postawy psychiczne mogą wywoływać choroby.

Każde zaburzenie tej równowagi wypływa z pozbawionej równowagi reakcji psychicznej na czynnik lub sytuację zewnętrzną, a to powoduje wzorce zachowań takie jak między innymi złość, irytacja, zniecierpliwienie, stany lękowe, krytykanctwo, rezygnacja i wiele innych.

Te wzorce stanowią przeszkody na drodze rozwoju osobistego i blokują kontakt z naszą wewnętrzną intuicją.

IMG 4598 1 300x200

Celem Terapii Kwiatowej jest przywrócenie równowagi w sferze emocji.

Obszary zastosowań Terapii Kwiatowej:

 • Emocjonalna profilaktyka zdrowotna

Chęć rozwijania świadomości, wzmocnienie charakteru, harmonizacja nieharmonijnych wzorców zachowań, jak na przykład złości, zawiści, stanów lękowych, rezygnacji

 • Stanowcze podejście do sytuacji stresowych i kryzysów życiowych

Na przykład konflikty w związkach, problemy wychowawcze i szkolne, utrata pracy, kryzys wieku średniego, uzupełnienie psychoterapii

 • Leczenie wspomagające przy chorobach o przebiegu ostrym lub chronicznym

Stanowi uzupełnienie leczenia prowadzonego przez lekarza, szczególnie polecana przy dolegliwościach psychowegetatywnych, zaburzeniach snu, AZS, zaburzeniach emocjonalnych i rozwojowych u dzieci, profilaktyce ciąży i terapiach psychologicznych, po lekkich i ciężkich operacjach związanych z nowotworami czy zawałami serca

 • Terapia Kwiatowa to także idealne wsparcie rozwoju osobistego

Pozwala eliminować słabe strony, wzmacniając pozytywne aspekty osobowości, umożliwia zrozumieć własne emocje, dzięki czemu można lepiej, szybciej i skuteczniej osiągać wyznaczone cele, wytrwać w zamierzeniach, zinterpretować własne powołanie i życiową misję poprzez lepszy kontakt z własną intuicją.

Poznaj również inne metody dostępne w ramach medycyny naturalnej.