Dlaczego stres jest uważany za chorobę cywilizacyjną?

choroba

Przyśpieszone bicie serca, napięcia w mięśniach, ból głowy. Stres objawiać może się objawami o różnym stopniu nasilenia. Od zawsze towarzyszył człowiekowi, mobilizując organizm do wysiłku i ucieczki. Współcześnie jednak o stresie mówi się jedynie w negatywny kontekście. Dowiedz się, dlaczego uważany jest za chorobę cywilizacyjną.

 

Stres – choroba XXI wieku

Stres to naturalna reakcja organizmu na nagłe i nieprzewidziane wydarzenia. W sytuacji nadmiernego obciążenia w ciele człowieka wytwarzane są adrenalina i noradrenalina, które zwiększyć mają wydolność organizmu, a tym samym zmobilizować do większego wysiłku i szybkiej reakcji. W przeszłości stres chronił ludzi np. w czasie obrony i ucieczki przed dzikimi zwierzętami, a tym samym był czynnikiem ułatwiającym przetrwanie gatunku. Do dziś pomaga w momentach np. bezpośredniego zagrożenia życia lub w czasie egzaminów, kiedy konieczna jest szybka odpowiedź na pytanie. Obecnie stres omawiany jest jednak głównie w kontekście negatywnym, a także zaliczany jest do chorób cywilizacyjnych, czyli spowodowanych szybkim rozwojem cywilizacji. Schorzenia tego typu mają charakter globalny.

 

Permanentny stres — przyczyna wielu chorób

W życiu każdego człowieka mają miejsce stresujące sytuacje, jednak współczesny tryb życia sprawia, że ten stan fizjologiczny utrzymywany jest często permanentnie. Wpływ ma na to praca, wymagająca wielogodzinnego wysiłku, a także niewiele czasu na odpoczynek czy ćwiczenia relaksacyjne. Nie bez znaczenia są także coraz słabsze kontakty społeczne, powodujące uczucie osamotnienia i brak możliwości omówienia swoich problemów z innymi, co jest jednym z elementów, który pomaga minimalizować stan wzmożonego napięcia. Stan wzmożonego napięcia powodują również rozwój technologii, duża ilość bodźców, z którymi musi radzić sobie organizm, a także poczucie konieczności bycia dostępnym online 24 godziny na dobę.

Chociaż stres uznany jest za jedną z chorób cywilizacyjnych, jest jednocześnie jedną z głównych przyczyn innych schorzeń XXI wieku: depresji, zawałów, udarów czy nowotworów.