Kompleksowa diagnostyka stanu narządów i układów wewnętrznych

Zapraszam na kompleksową diagnostykę stanu zdrowia organizmu oraz indywidualnie dobrane terapie,w tym na:

-diagnostykę stanu narządów i układów w organizmie,

-analizę pod względem stanów zapalnych o charakterze nagłym, przewlekłym

-sprawdzenie obecności metali ciężkich, pleśni, bakterii, wirusów, grzybów w organizmie.

IMG 4799 1 300x248

Szybkie wykrycie choroby, stanu zapalnego, czy zatrucia (metalami ciężkimi, toksynami) umożliwia podjęcie odpowiednich działań oraz szybki powrót do zdrowia, przed zamanifestowaniem się poważnych dolegliwości.

Nieleczone ogniska chorobowe mogą skutkować poważnymi konsekwencjami zdrowotnymi.

Badanie diagnostyczne wykonujemy na nowoczesnym urządzeniu Health Diagnostic Scanner 3D, bazującym na wiedzy medycyny chińskiej wykorzystującym test elektrodermalny (EDT), elektroakupunkturę metodą dr. Volla.

IMG 4779 Kopiaa 1 300x223

Niemiecki lekarz Reinhold Voll opracował nowoczesną metodę diagnostyczno-terapeutyczną, pracując w zawodzie lekarza zauważył, że to, czego nauczył się na studiach nie jest skuteczne w leczeniu wielu chorób.

Dlatego poszukiwał nowych metod kompleksowej diagnostyki zdrowia, pozwalających wykryć chorobę jeszcze przed jej rzeczywistym wystąpieniem.

Nasz organizm choruje dużo szybciej, niż nastąpią ostateczne odczuwalne przez nas objawy.

Dzięki nowoczesnemu urządzeniu pomiarowemu HDS (opracowanemu przez dr. Volla) można dokładnie rozpoznać stopień zaawansowania stanu zapalnego w narządach, którego jeszcze nie odczuwamy.

Choroba istnieje już na kilka miesięcy przed wystąpieniem objawów i badanie to może zakwalifikować ogniska chorobowe jednej z trzech grup:

  • zapalne
  • przewlekłe
  • ostre.

Diagnostyka opiera się na zasadach chińskiej akupunktury.

Dr. Voll zgłębiał filozoficzne zasady chińskiej akupunktury adoptując je do tradycyjnego sposobu leczenia.

Według medycyny chińskiej rzeczywistą i namacalną przyczyną wszystkich chorób są:

  • fizycznie obecne w ludzkich organach toksyny i infekcje,
  • nieprawidłowo funkcjonujący system odpornościowy.

Jeśli właściwą detoksykacją uda nam się wydalić z ciała toksyny, z reguły dochodzi do zaniku większości przewlekłych objawów, a nawet do całkowitego ustąpienia dolegliwości.

 Toksyny dostają się do organizmu przez:

  1. Oddychanie zanieczyszczonym powietrzem i przebywanie w zanieczyszczonym środowisku w miejscu pracy.
  2. Zażywanie narkotyków, palenie papierosów, picie alkoholu.
  3. Kontakt z drugim człowiekiem – kontakty seksualne, pocałunki, ale też z organizmu matki w czasie ciąży (przykład: egzemy u dzieci zadrożdżonych mam).
  4. Zranioną skórę i penetrację toksyn poprzez barierę skórną do organizmu.
  5. Utlenianie i przesuwanie się materiałów stomatologicznych w jamie ustnej.

Na toksyny jesteśmy narażeni dziś niemal wszędzie- tankując paliwo na stacji benzynowej, czy spożywając niewłaściwe produkty.

 Metale ciężkie

Występują nagminnie w naszym środowisku naturalnym. Ich obecność w organizmie ludzkim stanowi problem ze względu na ich przewodnictwo prądu elektrycznego. Obecne w tkankach, poważnie zmieniają ich własności elektrochemiczne, w wyniku czego powodują pewne zaburzenia immunologiczne, hormonalne i nerwowe.

Do metali ciężkich zaliczamy: rtęć, ołów, cynk, srebro, złoto, aluminium, żelazo, nikiel, kadm.

 Substancje promieniotwórcze

w ostatnim stuleciu kilkukrotnie wzrosła radioaktywność środowiska naturalnego. Przyczynę stanowi wzrost koncentracji w naturze substancji promieniotwórczych z krótkim półokresem rozpadu. Wśród nich występuje głównie radon, stront, uran. Powodują one poważne zaburzenia immunologiczne i przygotowują dobre warunki rozwoju, szczególnie dla zakażeń pleśniowych.

 Pleśnie

w otoczeniu są wszechobecne. Ich zadaniem jest ponownie włączyć do naturalnego obiegu ziemi wszystko, co nieorganiczne, nieżywe i nieprzydatne. Takie samo zadanie spełniają w przewodzie pokarmowym. Pleśnie nie mogą zaatakować tkanki całkowicie zdrowej.

Meridiany według Tradycyjnej Medycyny Chińskiej oraz według Dr. Volla.

Medycyna chińska uważa, że zdrowie i harmonia człowieka jest zależna od zachowania równowagi między pięcioma narządami.

Medycyna chińska rozróżnia 5 podstawowych obiegów plus jeden dodatkowy. Należą do nich:

wątroba, serce, śledziona, płuca, nerki, mózg.

pentagram grafika 300x297

Dlatego tak ważne jest funkcjonowanie tych narządów i profilaktyka w ich zakresie.

Mieć „podstawowe” narządy całkowicie czyste, jest celem trudnym do osiągnięcia, dlatego też staramy się terapią kwiatową oczyszczać je i im podporządkowane narządy, przede wszystkim z grubych toksyn i ognisk zakaźnych.

Zalety metody:

-Zbieranie informacji o czynnościowym stanie organizmu i jego układów

-Badanie stanu czynnościowego, jako całości- reprezentacja ewentualnych funkcjonalnych odchyleń od normy

-Kontrola skuteczności dowolnej terapii

-Ocena dynamiczna działań terapeutycznych poprzez pomiary stosowane między sesjami

– Szybko ocenia działanie określonego preparatu na organizm oraz jego narządy

-Pozwala ustalić stopień zmian patologicznych w narządzie i układzie w stosunku procentowym

Za pomocą urządzenia HDS jesteśmy w stanie przebadać wszystkie najważniejsze narządy ciała, między innymi:

Przekroje kręgów kręgosłupa, w tym stan krążków międzykręgowych, stawów międzykręgowych, ucisków rdzenia kręgowego,

Układ trawienny, w tym: przełyk, żołądek, dwunastnica, jelita, trzustka, wątroba, woreczek żółciowy,

Stan układu limfatycznego oraz krwinek,

Narządy układu limfatycznego oraz krwinek,

Narządy układy hormonalnego,

Narządy miednicy mniejszej,

Układ moczowy

Serce i układ krwionośny

Układ nerwowy, w tym nerwy i centralny układ nerwowy,

Układ oddechowy,

Stan stawów i tkanki łącznej

Za pomocą badania na skanerze 3D w ramach kompleksowej diagnostyki zdrowia jesteśmy w stanie wykazać wydajność narządu w procentach. Utrzymywanie się osłabienia przez dłuższy czas może wywołać pewne objawy, dolegliwości i choroby danego narządu. Dlatego tak ważna jest profilaktyka.

Przeciwwskazania do badania

Ciąża

Rozrusznik Serca

Epilepsja

Duże metalowe iplanty  (endoprotezy wykonane ze stali, protezy tytanowe nie są przeciwwskazaniem)

Implant ślimakowy

Ogólnoustrojowe zakażenie organizmu

Rozległe krwawienia wewnętrzne

Dowiedz się więcej dzwoniąc pod nr 517 441 704